Tinnitus / oorsuizingen

In 2007-2008 heeft Frank een wetenschappelijke pilot uitgevoerd naar de behandelmogelijkheden middels osteopathie van subjectieve tinnitus. Bij 12 van de 15 proefpersonen namen de oorsuizingen significant af of verdween het oorsuizen geheel. De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan bij het behandelen van tinnitusklachten en is steeds duidelijker geworden wie baat heeft en wie geen baat heeft bij zijn behandeling.

Reacties zijn gesloten.