Visie

De visie van Frank:
Bewegingsarmoede is één van de belangrijkste redenen van dalende vitaliteit. Vandaar het advies; “get well by moving”©. Probeer voldoende actief te bewegen!

Het is belangrijk dat alles aan uw lichaam goed beweegt, óók uw organen. “Osteopathie” is “bewegen” in de ruimste zin van het woord.

MOVING is ook een acroniem van Manueel Oorzakelijk Verantwoord Innovatief Natuurlijk Genezen ©

Manueel / de osteopaat werkt met zijn handen, niet met apparatuur
Oorzakelijk / de osteopaat werkt aan de oorzaak, niet aan de symptomen
Verantwoord / de osteopaat is goed getraind in het herkennen van afwijkingen en ziekten
Innovatief / de osteopaat bedenkt oplossingen waar standaardbehandelingen tekort schieten
Natuurlijk / de osteopaat gebruikt verfijnde kennis van de fysiologie en anatomie van het lichaam
Genezen / de osteopaat activeert het zelfgenezende vermogen van de patiënt

In de geneeskunde wordt het lichaam opgedeeld in verschillende deelsystemen, denk aan spijsverteringsstelsel, zenuwstelsel, bewegingsapparaat etc. Ook bij de medisch specialisten zie je diezelfde opdeling terug (internist, neuroloog, orthopeed etc.).

De osteopaat benadert u op een holistische wijze en beoordeelt interacties tussen de deelsystemen. De oorzaak van uw klachten wordt behandeld.

Reacties zijn gesloten.