Door Frank wetenschappelijk onderzochte klachten

Hoofdpijn / nekpijn / duizeligheid kan optreden als reactie op scheefstand van het bekken. Hoofdpijn kan ook voortkomen uit interacties tussen het bewegingsapparaat, de schedel met de hersenvliezen en de wervelkolom met de ruggemergsvliezen.  Tevens beoordelen we de relaties met de circulatiesystemen voor hersen- en ruggemergsvloeistof, bloed en lymfe. Lees meer

Tinnitus / oorsuizingen
In 2007-2008 heeft Frank een wetenschappelijke pilot uitgevoerd naar de behandelmogelijkheden middels osteopathie van subjectieve tinnitus. Bij 12 van de 15 proefpersonen namen de oorsuizingen significant af of verdween het oorsuizen geheel. Lees meer

Reflexdystrofie / Südeckse dystrofie / CRPS complex regionaal pijnsyndroom
Frank heeft met een wetenschappelijke pilot onderzocht hoe deze problematiek in een zeer vroeg stadium waarneembaar is. Gebaseerd op neurofysiologische kennis van het onwillekeurig zenuwstelsel is het met een grote mate van zekerheid mogelijk om vast te stellen wanneer herstel problematisch begint te verlopen. Lees meer

Reacties zijn gesloten.